Třída 3193 - Pozemní provozní zařízení

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 9666 (319312) - říjen 2000

Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - prosinec 2020

Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

340 Kč

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-11 (319321) - říjen 2005

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

340 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

230 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

230 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - listopad 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

350 Kč

ČSN EN 12312-15 +A1 (319321) - květen 2023 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

350 Kč

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

340 Kč

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321) - prosinec 2009 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321) - únor 2021 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

340 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

340 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - září 2021 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

440 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - září 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

440 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - červenec 2021 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

340 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - leden 2019 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

340 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - říjen 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

340 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - únor 2024 nové vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 1915-2 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1915-3 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322) - červenec 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

340 Kč
foo