ČSN EN 12312-8 (319321) Aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

ČSN EN 12312-8 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby schodů a plošin pro údržbu nebo obsluhu, pokud jsou používány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.
Tyto stroje jsou navrženy k použití jako pozemní zařízení pro letadla se zamýšleným použitím pro obsluhu letadel ve venkovních podmínkách na odbavovací ploše. Mohou být také používány uvnitř hangárů. Použití takových zařízení pro činnosti nesouvisející s letadly není definováno jako jejich zamýšlené použití. Vzhledem k dobrým provozním podmínkám na odbavovací ploše, jsou odchylky od některých kapitol EN 280 považovány za přijatelné.
Tato evropská norma platí pro:
a) samojízdné pevné nebo nastavitelné schody a zdvihací plošiny pro údržbu nebo obsluhu;
b) přívěsné schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu vybavené poháněnými prostředky, např. pro nastavení výšky, stabilizační podpěry;
navržené pro účely údržby nebo obsluhy letadel včetně přístupu do letadel.
Poznámka 1: Pohonem by také měla být rozuměna manuální práce akumulovaná v pružinách nebo hydraulických akumulátorech atd., jejichž nebezpečná činnost může být vyvolána nebo může pokračovat po ukončení manuální práce, nebo manuální práce přímo použitá ke zvedání nebo spouštění nákladů.
Poznámka 2: Vhodné kapitoly této normy mohou být také použity jako návod pro návrh přívěsných schodů a plošin pro údržbu nebo obsluhu bez poháněných prostředků.
Tato evropská norma neplatí pro:
a) údržbové doky buď pevně uchycené k zemi, nebo pohyblivé pouze pro sestykování;
b) pozemní zařízení speciálně určená, vyrobená a vybavená odledňovacími a protinámrazovými kapalinovými soustavami pro letadla (viz EN 12312-6);
Poznámka 3: To nebrání tomu, aby byly odledňovače letadel splňující požadavky EN 12312-6 používány jako přístupové prostředky pro údržbu letadel, např. čištění čelních skel atd.
c) pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané na letištích pro jiné účely, než je údržba letadel, např. budovy a zařízení (viz EN 280).
Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk a vibrace kromě těch v EN 1915-3 a EN 1915-4.
Poznámka 4: EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE.
Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku a k jiným vozidlům na odbavovací ploše.
Tato část EN 12312 není vhodná pro schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu, které byly vyrobeny před datem vydání této normy v CEN.
Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky na schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu.
Pro účely tohoto dokumentu jsou pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) používané pro přístup k letadlu za účelem údržby rozděleny do dvou hlavních skupin A a B. V níže uvedeném bodě c) je navíc popsána skupina C:
a) Skupina A: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny je vždy uvnitř klopných hran.
Poznámka 1: Viz 5.2 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny A.
b) Skupina B: MEWP, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny smí být vně klopných hran.
Poznámka 2: Viz 5.3 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro MEWP skupiny B.
c) Skupina C sestává z přístupových schodů pro údržbu nebo obsluhu, u kterých nejsou osoby zvedány strojem, ale stoupají po schodišti.
Poznámka 3: Viz 5.4 níže pro zvláštní požadavky použitelné pro schody pro údržbu nebo obsluhu skupiny C.
S ohledem na pojíždění jsou MEWP rozděleny do tří typů:
1) Typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se MEWP nachází ve své přepravní poloze;
2) Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku;
3) Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině.
Poznámka 4: Typy 2 a 3 mohou být kombinovány.

Označení ČSN EN 12312-8 (319321)
Katalogové číslo 506739
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135067398
Tato norma nahradila ČSN EN 12312-8 +A1 (319321) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12312-1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

ČSN EN 12312-11 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

ČSN EN 12312-12 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

ČSN EN 12312-13 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN EN 12312-15 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

ČSN EN 12312-2 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

ČSN EN 12312-4 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

ČSN EN 12312-5 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

ČSN EN 12312-6 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

ČSN EN 12312-7 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

ČSN EN 12312-9 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet