ČSN EN 12312-6 (319321) Aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

ČSN EN 12312-6 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby odledňovačů a zařízení konstruovaných výlučně pro odledňování a umývání letadel odledňovacími/protinámrazovými/čistícími kapalinami, pokud jsou používány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.
POZNÁMKA 1: Tato evropská norma nepojednává o bezpečnosti letadel ve spojitosti s odledňovacími/protinámrazovými činnostmi. Jakákoliv, i malá odledňovací nebo protinámrazová činnost na letadle má přímý vliv na bezpečnost letu při vzletu. Ochrana proti leteckým nehodám způsobeným námrazou za letu se většinou týká kapalin a použitých metod, ale v určitých případech se může týkat také konstrukce nebo provozu odledňovacího nebo protinámrazového zařízení. Tato letecká hlediska se řídí příslušnými předpisy pro civilní letectví ICAO 9640-AN/940, Příručkou pro pozemní odledňovací/protinámrazové činnosti u letadel a EASA EU-OPS Hlava D 1.345 a jejich přijatelnými způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance; AMC) a jsou zahrnuty v ISO 11076:2012 (doporučení AEA). Nejsou předmětem této evropské normy.
Tato evropská norma platí pro:
a) samojízdné odledňovače s pevnou nebo pohyblivou plošinou nebo otočným ramenem;
b) přívěsné odledňovače s pevnou nebo pohyblivou plošinou nebo otočným ramenem;
c) stacionární odledňovací/protinámrazová zařízení (např. pevná ramena, portálové nebo věžové jeřáby vybavené odledňovacími/protinámrazovými kapalinovými soustavami pro letadla).
Tato evropská norma neplatí pro:
d) pevné instalace, jako jednotlivé skladovací nádrže nebo vytápěcí a zásobní stanice, které nejsou integrální částí stacionárního odledňovacího zařízení;
e) hydraulické ovládací systémy;
f) pneumatické soustavy;
g) průtokové soustavy jako takové.
Žádné další požadavky na hluk a vibrace nejsou poskytnuty kromě těch v EN 1915-3 a EN 1915-4.
POZNÁMKA 2: EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE.
Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku a k provozu na odbavovací ploše.
Tato část EN 12312 není vhodná pro odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení, které byly vyrobeny před datem vydání této normy v CEN.
Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 and EN 1915-4 stanovuje požadavky na odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení.

Označení ČSN EN 12312-6 (319321)
Katalogové číslo 503093
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135030934
Tato norma nahradila ČSN EN 12312-6 +A1 (319321) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12312-1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

ČSN EN 12312-11 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

ČSN EN 12312-12 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

ČSN EN 12312-13 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN EN 12312-15 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

ČSN EN 12312-2 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

ČSN EN 12312-4 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

ČSN EN 12312-5 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

ČSN EN 12312-7 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

ČSN EN 12312-8 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

ČSN EN 12312-9 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet