ČSN EN 12312-7 (319321) Aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

ČSN EN 12312-7 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby zařízení k přemísťování letadel, pokud je používáno tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé výkonové požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.
Tento dokument platí pro:
- tahače letadel s místem řidiče,
- dálkově ovládaná zařízení k přemísťování letadel, a
- připojovací zařízení
používané pro všechny činnosti využívající zařízení k přemísťování letadel, např.:
- vytlačování a
- tažení pro údržbu.
Tento dokument neplatí pro:
- instalace pozemních zdrojů na tahačích letadel,
- pevné instalace vestavěných systémů,
- zvláštní tažné zařízení (např. k vyprošťování),
- tahače pro provozní tažení, nebo
- tahače se stojícím řidičem.
Tento dokument se zabývá vibracemi a hlukem, které jsou považovány za významné nebezpečí. Měřením vibrací se zabývá EN 1915-3:2004+A1:2009. Měřením a snížením hluku se zabývá EN 1915-4:2004+A1:2009.
Tento dokument nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku nebo o nebezpečích vyplývajících z potenciální interakce s jinými vozidly na odbavovací ploše.
Tato část EN 12312 neplatí pro zařízení k přemísťování letadel, které bylo vyrobeno před datem tohoto vydání.
Tato část EN 12312 je určena pro použití ve spojení s EN 1915-1:2013, EN 1915-2:2001+A1:2009, EN 1915-3:2004+A1:2009 (pro vozidla) a EN 1915-4:2004+A1:2009.
Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1:2013, EN 1915-2:2001+A1:2009, EN 1915-3:2004+A1:2009 a EN 1915-4:2004+A1:2009 stanovuje požadavky na zařízení k přemísťování letadel.

Označení ČSN EN 12312-7 (319321)
Katalogové číslo 512839
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2021
Datum účinnosti 1. 8. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135128396
Tato norma nahradila ČSN EN 12312-7 (319321) z dubna 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12312-1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

ČSN EN 12312-10 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

ČSN EN 12312-11 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

ČSN EN 12312-12 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

ČSN EN 12312-13 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN EN 12312-15 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

ČSN EN 12312-16 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

ČSN EN 12312-17 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

ČSN EN 12312-18 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

ČSN EN 12312-19 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

ČSN EN 12312-2 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

ČSN EN 12312-20 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

ČSN EN 12312-3 +A1 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

ČSN EN 12312-4 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

ČSN EN 12312-5 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

ČSN EN 12312-6 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

ČSN EN 12312-8 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

ČSN EN 12312-9 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet