Třída 3105 - Kosmonautika

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16601-00 (310501) - červenec 2019

Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16601-00-01 (310501) - září 2015

Kosmické systémy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16601-10 (310501) - září 2015

Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16601-10-01 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16601-40 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16601-60 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16601-80 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17350 (310504) - únor 2021

SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-10 (310510) - srpen 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-10-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - září 2020 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - září 2020 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20-08 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-20-10 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-30 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-30-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-30-09 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - červen 2022 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-40 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-40-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-40-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - prosinec 2023 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-60-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-60-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - prosinec 2023 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Standardní elektrické, elektronické a elektromechanické součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - březen 2021 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-60-15 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-01 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-03 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-06 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-09 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16602-70-13 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-15 (310510) - březen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-16 (310510) - květen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - říjen 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-18 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-20 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-21 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-22 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - září 2019 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-28 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-29 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-30 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-31 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-36 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-37 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-40 (310510) - leden 2024

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-45 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-46 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-50 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-53 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-54 (310510) - září 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-55 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-56 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-57 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-58 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - leden 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 365 Kč

ČSN EN 16602-70-61 (310510) - duben 2023

Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ruční elektrická spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN 16602-70-71 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-80 (310510) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality technologií fúze kovového práškového lože pro vesmírné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16091 (310521) - červen 2003

Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-10-02 (310540) - červenec 2019

Kosmické inženýrství - Ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - březen 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - březen 2022 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16603-10-06 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-10-09 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-10-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Ergonomie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-10-12 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-10-24 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Management rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-11 (310540) - červen 2020

Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-01 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - březen 2021 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Nabíjení družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - březen 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

1 390 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - únor 2024 nové vydání

Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16603-20-20 (310540) - únor 2019

Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-20-21 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-31 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - březen 2019 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - září 2019

Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-32 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - červen 2022 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Řízení lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-32-02 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-32-03 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-08 (310540) - únor 2017

Kosmické inženýrství - Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - prosinec 2020 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-33-01 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-33-11 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-34 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-35 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-35-01 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-35-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-35-03 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - leden 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-35-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-40 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 40: Software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16603-40-07 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - leden 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-50-05 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 16603-50-11 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16603-50-12 (310540) - září 2020

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-50-13 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-14 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-15 (310540) - prosinec 2017

Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-16 (310540) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-21 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-22 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-23 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-24 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-25 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-50-26 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-51 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-52 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-53 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-60-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - únor 2021 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-60-21 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-60-30 (310540) - duben 2016

Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-70 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-70-01 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-70-11 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-70-31 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16603-70-32 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-70-41 (310540) - duben 2018

Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - leden 2020 aktuální vydání

Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16604-20 (310550) - červenec 2020

Udržitelný vesmír - Planetární ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16604-30-03 (310550) - leden 2021

Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - březen 2021 aktuální vydání

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17030 (310570) - listopad 2018

Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo