ČSN EN 16603-70-41 (310540)

Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání

ČSN EN 16603-70-41 Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 4 050 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This Standard addresses the utilization of telecommand packets and telemetry packets for the purposes of remote monitoring and control of spacecraft subsystems and payloads.
This Standard does not address missionspecific payload data packets, but the rules contained herein can be extended to suit the requirements of any mission.
This Standard does not address audio and video data as they are not contained within either telecommand or telemetry packets.
This Standard defines a set of services that satisfy all the fundamental operational requirements for spacecraft monitoring and control during spacecraft integration, testing and flight operations, refer to ECSS-E-ST-70-11. It also specifies the structure and contents of the telecommand packets used to transport the requests and the telemetry packets used to transport the reports.
This Standard can be used by any mission, no matter what its domain of application, orbit or ground station coverage characteristics. However, it is not the intention that the PUS should be applied in its entirety to a given mission. The services defined in this Standard cover a wide spectrum of operational scenarios and, for a given mission, only a subset of these services is likely to be appropriate.
Choices are made early in the design phase of a new mission resulting in the need to tailor the PUS to suit the requirements of that mission. These choices include:
o the on-board system design and architecture, in terms of the number of on-board application processes, their on-board implementation (e.g. the allocation to on-board processors) and their roles (i.e. which functions or subsystems or payloads they support);
o which PUS services are supported by each application process.
Each mission usually documents the results of this design and selection process in a "Space-to-Ground Interface Control Document".
Some missions implement a centralized architecture with a small number of application processes, whilst others have a highlydistributed architecture within which a correspondingly larger number of application processes are distributed across several on-board processors.
The specification of services in this Standard is adapted to the expectation that different missions require different levels of complexity and capability from a given service. To this end, all services are optional and a given service can be implemented at one of several distinct levels, corresponding to the inclusion of one or more capability sets. The minimum capability set corresponds to the simplest possible level that also remains sensible and coherent. At least this set is included in every implementation of a given service.
The standardized PUS services fulfil the following criteria:
o Commonality: each standard service corresponds to a group of capabilities applicable to many missions.
o Coherence: the capabilities provided by each standard service are closely related and their scope is unambiguously specified. Each standard service covers all the activities for managing interrelated state information and all activities that use that state information.
o Self-containment: each standard service has minimum and well-defined interactions with other services or on-board functions.
o Implementation independence: the standard services neither assume nor exclude a particular spacecraft architecture (hardware or software).
This Standard mainly addresses the requirements that apply to the spacecraft and its components. The ground segment counterpart requirements related to the testing or the operations of the spacecraft and its components can be derived from these requirements and are not specified in this Standard. Tailoring the PUS for a mission is mainly a task for the operations team and the spacecraft manufacturer. This Standard assumes that the mission ground segment used to test or operate the spacecraft implements all standardized capabilities and as such, does not further constrain the mission tailoring process of these capabilities.
The PUS should be viewed as a "Menu" from which the applicable services and servicelevels are selected for a given mission. This selection process is repeated for each on-board application process, since each application process is designed to provide a specific set of tailored services.
This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
This Standard does not include any protection against inadequate operations. This is considered mission specific.

Označení ČSN EN 16603-70-41 (310540)
Katalogové číslo 504060
Cena 4 050 Kč4050
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 644 stran formátu A4
EAN kód 8596135040605
Tato norma nahradila ČSN EN 14776 (310535) z ledna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16603-10-02 (310540)
Kosmické inženýrství - Ověřování

ČSN EN 16603-10-03 (310540)
Kosmické inženýrství - Zkoušení

ČSN EN 16603-10-04 (310540)
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí

ČSN EN 16603-10-06 (310540)
Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků

ČSN EN 16603-10-09 (310540)
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém

ČSN EN 16603-10-11 (310540)
Kosmické inženýrství - Ergonomie

ČSN EN 16603-10-12 (310540)
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí

ČSN EN 16603-10-24 (310540)
Kosmické inženýrství - Management rozhraní

ČSN EN 16603-11 (310540)
Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení

ČSN EN 16603-20-06 (310540)
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice

ČSN EN 16603-20-07 (310540)
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 16603-20-08 (310540)
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti

ČSN EN 16603-20-20 (310540)
Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie

ČSN EN 16603-20-21 (310540)
Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů

ČSN EN 16603-31 (310540)
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty

ČSN EN 16603-31-02 (310540)
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla

ČSN EN 16603-31-04 (310540)
Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy

ČSN EN 16603-32 (310540)
Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky

ČSN EN 16603-32-01 (310540)
Kosmické inženýrství - Řízení lomu

ČSN EN 16603-32-02 (310540)
Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem

ČSN EN 16603-32-03 (310540)
Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků

ČSN EN 16603-32-08 (310540)
Kosmické inženýrství - Materiály

ČSN EN 16603-32-10 (310540)
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části

ČSN EN 16603-32-11 (310540)
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností

ČSN EN 16603-33-01 (310540)
Kosmické inženýrství - Zařízení

ČSN EN 16603-33-11 (310540)
Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení

ČSN EN 16603-34 (310540)
Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)

ČSN EN 16603-35 (310540)
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon

ČSN EN 16603-35-01 (310540)
Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic

ČSN EN 16603-35-02 (310540)
Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety

ČSN EN 16603-35-03 (310540)
Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety

ČSN EN 16603-35-06 (310540)
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů

ČSN EN 16603-35-10 (310540)
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony

ČSN EN 16603-40 (310540)
Kosmické inženýrství - Část 40: Software

ČSN EN 16603-40-07 (310540)
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma

ČSN EN 16603-50 (310540)
Kosmické inženýrství - Komunikace

ČSN EN 16603-50-01 (310540)
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Telemetrická synchronizace a kódování kanálu

ČSN EN 16603-50-02 (310540)
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování

ČSN EN 16603-50-03 (310540)
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokol telemetrického přenosového rámce

ČSN EN 16603-50-04 (310540)
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokoly, synchronizace a kódování kanálu dálkového ovládání

ČSN EN 16603-50-05 (310540)
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace

ČSN EN 16603-50-12 (310540)
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě

ČSN EN 16603-50-13 (310540)
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice

ČSN EN 16603-50-14 (310540)
Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice

ČSN EN 16603-50-15 (310540)
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol

ČSN EN 16603-50-51 (310540)
Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire

ČSN EN 16603-50-52 (310540)
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti

ČSN EN 16603-50-53 (310540)
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS

ČSN EN 16603-60-10 (310540)
Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy

ČSN EN 16603-60-20 (310540)
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd

ČSN EN 16603-60-21 (310540)
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace

ČSN EN 16603-60-30 (310540)
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)

ČSN EN 16603-70 (310540)
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti

ČSN EN 16603-70-01 (310540)
Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení

ČSN EN 16603-70-11 (310540)
Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku

ČSN EN 16603-70-31 (310540)
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat

ČSN EN 16603-70-32 (310540)
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy