Třída 3177 - Vyztužené plasty, kompozity

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2561 (317710) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken

190 Kč

ČSN EN 2597 (317711) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken

190 Kč

ČSN EN 2562 (317712) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken

190 Kč

ČSN EN 2563 (317714) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami

190 Kč

ČSN EN 2559 (317720) - květen 2023 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2558 (317721) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek

190 Kč

ČSN EN 2557 (317722) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 2560 (317723) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice

190 Kč

ČSN EN 2564 (317724) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2850 (317725) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-001 (317730) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla

190 Kč

ČSN EN 4408-006 (317731) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-005 (317732) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-004 (317733) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4408-003 (317734) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-002 (317735) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo