Třída 3175 - Lepidla

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2243-1 (317521) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2243-2 (317522) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-3 (317523) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-4 (317524) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-5 (317525) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-6 (317526) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2781 (317529) - listopad 1999

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Stanovení tloušťky primeru

125 Kč

ČSN EN 2667-2 (317540) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2667-3 (317540) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2667-6 (317540) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nasákavosti ve vodě

125 Kč

ČSN EN 4106 (317550) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4488 (317560) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4491 (317561) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4492 (317562) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3861 (317570) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3862 (317571) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3863 (317572) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3866 (317573) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3864 (317574) - listopad 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč