Třída 3182 - Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2516 (318210) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3769 (318211) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí a žáruvzdorných slitin

125 Kč

ČSN EN 4826 (318216) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2786 (318220) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrolytické nanášení povlaků stříbra na spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - leden 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4473 (318222) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2284 (318230) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině sírové

125 Kč

ČSN EN 2101 (318231) - listopad 1995

Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině chromové

190 Kč

ČSN EN 2536 (318232) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Tvrdá anodická oxidace hliníkových slitin

190 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevnosti v tahu ≤ 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2334 (318240) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku v kyselině chromsírové

125 Kč

ČSN EN 2437 (318241) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Povrchová ochrana hliníku a slitin hliníku chromátováním (žlutě)

190 Kč

ČSN EN 4704 (318242) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4729 (318245) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Chemické konverzní povlaky na bázi trojmocného chromu pro hliník a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2808 (318250) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Anodická oxidace titanu a slitin titanu

190 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč