Třída 3180 - Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2828 (318050) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků hlazením tlakem

125 Kč

ČSN EN 2830 (318051) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků střihovým namáháním

125 Kč

ČSN EN 2829 (318052) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkouška přilnavosti kovových povlaků kuličkováním

125 Kč

ČSN EN 4662 (318053) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6064 (318054) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6041 (318055) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4875 (318056) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4703 (318057) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky pro ověřování propustností elektrické izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo