Třída 3120 - Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4258 (312000) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím

230 Kč

ČSN EN 2078 (312001) - červen 2002 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování

125 Kč

ČSN EN 2002-001 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2002-002 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2002-16 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2002-21 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3238 (312003) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Zkouška střihem pro dráty a nýty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6072 (312005) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3197 (312007) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Projektování a montáž leteckých elektrických a optických systémů propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 3873 (312007) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení únavové trhliny zkušebních vzorků pomocí růstu Corner-Cracked (CC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4050-1 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-2 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-3 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-4 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4526 (312009) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2831 (312010) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška pomalým ohybem

125 Kč

ČSN EN 2832 (312011) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška tahem na zkušebním tělese s vrubem

125 Kč

ČSN EN 2002-005 (312020) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3718 (312021) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6018 (312022) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3683 (312040) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení primárního obsahu - Metoda sčítání bodů a metoda přerušení linií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3684 (312041) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení teploty beta přeměny - Metalografická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3114-001 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3114-002 (312042) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 002: Mikrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-003 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-004 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2950 (312043) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2043 (312050) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2600 (312051) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2957 (312052) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Metoda přípravy kovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4260 (312053) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4261 (312054) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro vypracování a provedení norem, které popisují zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4259 (312055) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Definice obecných termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2032-001 (312060) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2032-2 (312060) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání

125 Kč

ČSN EN 2004-1 (312061) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 1: Stanovení konduktivity tvářených slitin hliníku

125 Kč

ČSN EN 2004-7 (312061) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4500-001 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-003 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-004 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-005 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4268 (312063) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3875 (312064) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3879 (312065) - srpen 2023

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro svařování - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2951 (312084) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2715 (312085) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2716 (312086) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2004-5 (312087) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 5: Stanovení tloušťky plátovací vrstvy a difuze mědi u plátovaných hutních výrobků

125 Kč
foo