1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 3119 - Optická vlákna a kabely

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4533-001 (311910) - září 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba, čištění a inspekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4532 (311911) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, jednotlivé vlákno s jádrem o průměru 200 µm/280 µm, vnější průměr ochranného pláště 2,5 mm - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-100 (311925) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-201 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-203 (311925) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-205 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 205: Podélná rozměrová stálost kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-302 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Numerická apertura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-303 (311925) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Šířka pásma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-305 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti okolnímu světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-306 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Změna tlumení během tepelných cyklů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-401 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-402 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Teplotní cyklování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-405 (311925) - únor 2013

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-406 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybu v chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-407 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-501 (311925) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Zkušební test optických vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-502 (311925) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Pevnost v tahu pro krátká optická vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-503 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Otěr drhnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-504 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkouška mikroohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-505 (311925) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-507 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Proříznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-508 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Krut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-509 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Smyčková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-511 (311925) - duben 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-512 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Stálost v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-513 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost mačkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-514 (311925) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Kabel s kroucenými páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-515 (311925) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-601 (311925) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-602 (311925) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Jedovatost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-603 (311925) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Jaderné záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-701 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Stahovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-703 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Trvanlivost označení výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-705 (311925) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro mnohovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4531-201 (311930) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4531-901 (311930) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-001 (311931) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3733-002 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-003 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 003: Zástrčka pro kabely podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-004 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 004: Zásuvka, se čtyřmi otvory pro připevnění, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-005 (311931) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zásuvka, připevnění dvěma otvory, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3733-006 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 006: Zásuvka, připevnění pojistnou maticí, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-007 (311931) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 007: Ferule (optický kontakt) pro EN 4532 (vlákno 200µm/280µm) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-008 (311931) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 008: Zástrčková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3733-009 (311931) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 009: Zásuvková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-101 (311931) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 101: Ochranný kryt zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-103 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 103: Ochranná krytka s vnitřním závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-104 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 104: Zásuvka zaslepovací se čtyřmi otvory pro připevnění - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-105 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 105: Zásuvka zaslepovací se dvěma otvory pro připevnění - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-106 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 106: Zásuvka zaslepovací, připevnění maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-108 (311931) - září 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 108: Kabelová ochranná vývodka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-001 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4639-002 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-003 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 003: Optický modul s kolíky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-004 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 004: Optický modul s dutinkami - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-005 (311932) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 005: Snímatelná osově posuvná objímka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-101 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 - Pracovní teplota mezi -65 °C a 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4639-102 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 102: Optický kontakt pro kabel EN 4641-102 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 100 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4640-001 (311933) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4640-002 (311933) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4640-003 (311933) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 003: Optická zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4640-004 (311933) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 004: Optická zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4641-001 (311934) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-100 (311934) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-101 (311934) - říjen 2015

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 _m - Část 101: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5 _m s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-102 (311934) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 102: S volnou sekundární ochranou s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-103 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 103: S volnou sekundární ochranou, simplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 2,74 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-104 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 104: S volnou sekundární ochranou, duplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 4,95 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-105 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 105: S volnou sekundární ochranou, kvadrial, robustní konstrukce s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 5,72 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-106 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 106: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 62,5/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-200 (311934) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma a výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-201 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 201: S volnou sekundární ochranou, s průměrem jednovidového vlákna 9/125 um, vnější průměr 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-202 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 202: S volnou sekundární ochranou, simplex, robusní konstrukce s průměrem jednovidového vlákna 9/125 um, vnější průměr 2,74 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-301 (311934) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč