Třída 3179 - Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3840 (317900) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3212 (317905) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení korozní odolnosti střídavým ponorem v tlumivém roztoku chloridu sodného

125 Kč

ČSN EN 4160 (317906) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4593 (317907) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4159 (317908) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4171 (317909) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3665 (317915) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro nátěrové hmoty - Zkouška odolnosti proti nitkové korozi na slitinách hliníku

190 Kč

ČSN EN 3837 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3847 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2434-001 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-002 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-003 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2434-004 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-005 (317920) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4588 (317921) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-001 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-002 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-003 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-004 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-005 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-006 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4508 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4406 (317924) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4592 (317925) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4158 (317926) - srpen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4170 (317927) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2757 (317930) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4594 (317934) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4595 (317935) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo