Třída 3104 - Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9100 (310401) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

440 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9200 (310403) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - prosinec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - listopad 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9137 (310407) - červenec 2012

Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9320 (310408) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9277 (310409) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9239 (310411) - listopad 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy řízení kvality - Požadavky na provádění auditů systémů managementu kvality v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9111 (310415) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Přímé dodávky - Návod pro letecké firmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9116 (310422) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9117 (310423) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9162 (310425) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9278 (310426) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9145 (310427) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9146 (310428) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - červen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9138 (310431) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9130 (310432) - leden 2021

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - leden 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9208 (310434) - duben 2022

Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - únor 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9147 (310436) - květen 2023

Letectví a kosmonautika - Management nepoužitelných položek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9215 (310437) - prosinec 2023

Management programu - Definice zdůvodnění a kvalifikace - Návod k vypracování plánu odůvodnění definice a dokumentace odůvodnění definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16082 (310440) - březen 2012

Letištní a letecké bezpečnostní služby

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 16603-10 (310450) - říjen 2018

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9300-002 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-003 (310450) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-004 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9300-110 (310450) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-120 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 120: Explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o grafickém produktu a výrobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-121 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 121: Sémantické vyjádření explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o produktu a výrobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-125 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 125: Explicitní struktura CAD sestavy s grafickými informacemi o produktu a výrobě (PMI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2424 (310460) - prosinec 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4300 (310461) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4301 (310462) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4880 (310463) - leden 2024

Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 9136 (310470) - listopad 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9721 (310480) - červen 2022

Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo