ČSN EN 9100 (310401) Aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

ČSN EN 9100 Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument obsahuje požadavky na systém managementu kvality podle EN ISO 9001:20152) a specifikuje doplňující požadavky, definice a poznámky pro letecký, kosmický a obranný průmysl.
Zdůrazňuje se, že požadavky specifikované v tomto dokumentu jsou doplňkové (nikoliv alternativní) k požadavkům zákazníka a použitelným požadavkům zákonů a předpisů.
V případě rozporu mezi požadavky tohoto dokumentu a požadavky zákazníka nebo použitelnými požadavky zákonů nebo předpisů, mají přednost požadavky zákazníka nebo použitelné požadavky zákonů nebo předpisů.
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace:
a) potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a použitelné požadavky zákonů a předpisů a
b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivního aplikování tohoto systému, včetně procesů pro jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s použitelnými požadavky zákonů a předpisů.
Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou všeobecně použitelné a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.
POZNÁMKA 1: V této mezinárodní normě se termíny "produkt" nebo "služba" vztahují pouze na produkty a služby, které jsou určeny pro zákazníka nebo jsou zákazníkem požadovány.
POZNÁMKA 2: Požadavky zákonů a předpisů mohou být vyjádřeny jako právní požadavky.

Označení ČSN EN 9100 (310401)
Katalogové číslo 506027
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135060276
Tato norma nahradila ČSN EN 9100 (310401) z ledna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)