Třída 3110 - Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2851 (311030) - listopad 1995

Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2544 (311035) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech pro leteckou a kosmickou techniku

125 Kč

ČSN EN 2574 (311040) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Svary. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2484 (311050) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrosnímkování výkresů. Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2499 (311051) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrofiše konverse COM. Mikrofiše A6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2547 (311052) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 105 (Mikrofiš A6)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2575 (311053) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč