Třída 3124 - Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2114 (312400) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2510 (312401) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2072 (312402) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4450 (312403) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4449 (312404) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4313 (312405) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4204 (312406) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2638 (312407) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤(a nebo D) ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2100 (312408) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm

125 Kč

ČSN EN 2384 (312408) - leden 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T6511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 4203 (312409) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4100 (312410) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3553 (312411) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2085 (312412) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2086 (312413) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2256 (312414) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2318 (312415) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2024-T3511. Tyče a profily lisované 1,2 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2633 (312415) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤ De ≤ 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2635 (312416) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3338 (312417) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3344 (312418) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3342 (312419) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2702 (312420) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3998 (312422) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4001 (312424) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4003 (312426) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4004 (312427) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4293 (312428) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované – a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2512 (312429) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2486 (312430) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4287 (312431) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010 - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4292 (312432) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4291 (312433) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3115 (312434) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2115 (312435) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2117-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2116 (312436) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2117 (312437) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2699 (312438) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm ≤ D ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4289 (312439) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2693 (312440) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2696 (312441) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3474 (312442) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4101 (312443) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3335 (312444) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2694 (312445) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3979 (312446) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2695 (312447) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2326 (312448) - leden 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm

125 Kč

ČSN EN 2636 (312448) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3347 (312449) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2632 (312450) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3339 (312451) - červen 2007

Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2093 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky volně kované 20 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2094 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky zápustkové 3 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2381 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T7452. Výkovky volně kované 40 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2385 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511 tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm

125 Kč

ČSN EN 2630 (312452) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3983 (312453) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2684 (312454) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2687 (312455) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2681 (312456) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4286 (312457) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a ≤ 125 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3872 (312458) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2321 (312459) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2320 (312460) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2126 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T651. Desky 6 mm < "a" ≤ 80 mm

125 Kč

ČSN EN 2127 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T73511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 100 mm

125 Kč

ČSN EN 2128 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T7351. Tyče tažené 6 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 75 mm

125 Kč

ČSN EN 3333 (312462) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2802 (312463) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4007 (312464) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2395 (312465) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4005 (312466) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4006 (312467) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2089 (312468) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3341 (312469) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4283 (312470) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4247 (312471) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4215 (312472) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4214 (312473) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4213 (312474) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4212 (312475) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4209 (312476) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4202 (312477) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2422 (312478) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a ≤ 120 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2511 (312479) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4211 (312480) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3552 (312481) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4102 (312482) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2090 (312483) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2088 (312484) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3332 (312485) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2803 (312486) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4099 (312487) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2703 (312488) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2092 (312489) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2087 (312490) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4725 (312491) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3982 (312492) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2704 (312493) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2319 (312494) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2387 (312495) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2709 (312496) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm ≤ (a nebo D) ≤ 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2726 (312497) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2728 (312498) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2813 (312499) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo