ICS 49.040 - Povlaky a související procesy používané v leteckém průmyslu a v kosmonautice

ČSN EN 16602-70-13 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - říjen 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2365 (313531) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Kroužky ze slitiny hliníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2022 (314812) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Lehká řada. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2501 (314814) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3840 (317900) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3212 (317905) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení korozní odolnosti střídavým ponorem v tlumivém roztoku chloridu sodného

125 Kč

ČSN EN 4160 (317906) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4593 (317907) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4159 (317908) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4171 (317909) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4195 (317910) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení vyluhování chromátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3665 (317915) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro nátěrové hmoty - Zkouška odolnosti proti nitkové korozi na slitinách hliníku

190 Kč

ČSN EN 3837 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3847 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2434-001 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-002 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-003 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2434-004 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-005 (317920) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4588 (317921) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-001 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2435-002 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-003 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-004 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2435-005 (317922) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-001 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-002 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-003 (317923) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-004 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-005 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-006 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4508 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4406 (317924) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4592 (317925) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4158 (317926) - srpen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4170 (317927) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - září 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - září 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - září 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4594 (317934) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4595 (317935) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2829 (318052) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkouška přilnavosti kovových povlaků kuličkováním

125 Kč

ČSN EN 4875 (318056) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - červenec 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3769 (318211) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí a žáruvzdorných slitin

125 Kč

ČSN EN 4826 (318216) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - leden 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4473 (318222) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2536 (318232) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Tvrdá anodická oxidace hliníkových slitin

190 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - červen 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu <= 1 450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2334 (318240) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku v kyselině chromsírové

125 Kč

ČSN EN 2437 (318241) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Povrchová ochrana hliníku a slitin hliníku chromátováním (žlutě)

190 Kč

ČSN EN 4704 (318242) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2808 (318250) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Anodická oxidace titanu a slitin titanu

190 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4637 (318325) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Bílý korund

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4638 (318326) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Hnědý korund

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2491 (318905) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17418 (668572) - září 2021

Dvousložková epoxidová a polyurethanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě - Zkoušení, požadavky a ověření pevnosti po opravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč