Úplná znění zákonů (ÚZ)

Na této stránce naleznete všechny platné publikace z edice Úplná znění (ÚZ), které vydává firma Sagit. Na stránce s detaily každého úplného znění je uvedeno, které zákony a vyhlášky obsahuje.

ÚZ č. 999

Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 998

Daně z příjmů 2014 (Stav k 6. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 997

Daň z přidané hodnoty 2014 (Stav k 6. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 996

Rodinné právo, Ochrana dětí a rodiny, Registrované partnerství (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 995

Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 993

Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady - zákony a vyhlášky 2014 (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 987

Daň z přidané hodnoty - rekodifikace 2014 (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 986

Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách - rekodifikace 2014 (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 985

Zákoník práce po rekodifikaci 2014 (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 982

Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr (Stav k 7. 10. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 977

Pravidla silničního provozu, Autoškoly (Stav k 1. 10. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 964

Doprava (Stav k 3. 6. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 955

Zahraniční obchod (Stav k 2. 4. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 953

Stavební zákon a vyhlášky (Stav k 1. 4. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 932

Spotřební daně, líh, paliva a maziva, Ekologické daně 2013 (Stav k 14. 1. 2013)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 924

Přestupky a další správní delikty (Stav k 26. 11. 2012)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 923

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty (Stav k 5. 11. 2012)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 902

Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 900

Nový občanský zákoník s rejstříkem (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 801

Katalog prací ve veřejných službách a správě (Stav k 1. 10. 2010)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1045

ÚZ č. 1045 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území (Stav k 20. 10. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1044

ÚZ č. 1044 - Zdravotní služby (Stav k 6. 10. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1043

ÚZ č. 1043 - Oceňování majetku (Stav k 1. 10. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1042

ÚZ č. 1042 - Životní prostředí (Stav k 15. 9. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1041

ÚZ č. 1041 - Školství, pedagogičtí pracovníci (Stav k 1. 9. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1040

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz … (Stav k 18. 8. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1039

ÚZ č. 1039 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy (Stav k 1. 9. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1038

Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odbory, Inspekce práce (Stav k 25. 7. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1037

Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat (Stav k 25. 7. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1036

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby (Stav k 23. 6. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1035

Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení (Stav k 16. 6. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1034

Energetika (Stav k 2. 6. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1033

Poplatky - správní, soudní, místní, ... (Stav k 19. 5. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1032

Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky (Stav k 12. 5. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1031

Vnitřní správa (Stav k 26. 5. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1030

Ochrana spotřebitele (Stav k 5. 5. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1029

Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie (Stav k 28. 4. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1028

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Stav k 22. 4. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1027

Celní předpisy (Stav k 7. 4. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1026

Informace, Informatika, eGovernment (Stav k 1. 4. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1025

Základy evropského práva (Stav k 17. 3. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1024

Cenové předpisy (Stav k 10. 3. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1023

Důchodové a penzijní spoření (Stav k 3. 3. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1022

Zdravotní pojištění 2014 (Stav k 24. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1021

Autorské právo, Průmyslová práva (Stav k 24. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1020

Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2014 (Stav k 17. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1019

České účetní standardy 2014 (Stav k 17. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1018

Účetnictví nevýdělečných organizací (Stav k 17. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1017

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu (Stav k 10. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1016

Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání (Stav k 3. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1015

Sociální zabezpečení 2014 (Stav k 3. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1014

Sociální pojištění 2014 (Stav k 3. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1013

Obchodní korporace (Stav k 3. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1012

Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola (Stav k 10. 2. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1011

Daňový řád, Daňové poradenství, Finanční správa 2014 (Stav k 27. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1010

Účetnictví podnikatelů, Audit, 2014 (Stav k 27. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1009

Vzorový účtový rozvrh 2014, Rozvaha a výsledovka 2014 (Stav k 27. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1008

Veřejné zakázky, Koncesní zákon (Stav k 20. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1007

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; státní zastupitelství (Stav k 20. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1006

Trestní předpisy (Stav k 20. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1005

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod (Stav k 20. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1003

Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2014 (Stav k 13. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1002

Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy (Stav k 13. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1001

Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci (Stav k 6. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

ÚZ č. 1000

Předpisy související s novým občanským zákoníkem (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.

Daňové zákony 2014

Daňové zákony 2014 (Stav k 1. 1. 2014)

Prodej této publikace byl již ukončen.