Třída 4 - SLÉVÁRENSTVÍ

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

0400 Slévárenství, všeobecně (7)

0420 Modely a příslušenství (4)

0465 Tlakové, kokilové nízkotlaké lití (2)