Třída 0465 - Tlakové, kokilové nízkotlaké lití

Zobrazit obsah třídy 4 - Slévárenství

ČSN 04 6509 (046509) - listopad 1978

Tlakové lití. Názvosloví

590 Kč

ČSN EN 869 +A1 (046510) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

440 Kč