Třída 0400 - Slévárenství, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 4 - Slévárenství

ČSN 04 0000 (040000) - březen 1972

Slévárenství. Názvosloví

945 Kč

ČSN EN 1265 +A1 (040010) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení

350 Kč

ČSN EN 16774 (040040) - březen 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení

590 Kč

ČSN EN ISO 23062 (040050) - červenec 2023

Slévárenské stroje - Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14681 +A1 (040052) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi

440 Kč

ČSN EN 1247 +A1 (040053) - listopad 2010 aktuální vydání

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

440 Kč

ČSN EN 1248 +A1 (040055) - listopad 2009 aktuální vydání

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače

440 Kč
foo