ČSN EN 416 (060217) Aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost

ČSN EN 416 Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, třídění, značení a účinnost závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností, zahrnujících sestavy s jedním hořákem a více hořáky (dále v textu jen "sestava") s každou hořákovou jednotkou řízenou automatikou hořáku.
U závěsných tmavých trubkových zářičů s jedním hořákem tato norma platí pro provedení A2, A3, B12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C52 a C53 spotřebičů určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky umístěnými před přerušovačem tahu, je-li použit.
Pro sestavy tmavých trubkových zářičů sestavené z více segmentů tmavého trubkového zářiče tento dokument platí pro sestavy provedení B52, B52x, B53 a B53x určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky.
Tento dokument rovněž platí pro spotřebiče se zabudovaným výměníkem tepla v systému pro odvádění spalin.
Tento dokument neplatí pro
a) spotřebiče určené k použití v obytných prostorech;
b) spotřebiče určené k použití ve venkovním prostředí;
c) spotřebiče, jejichž tepelný příkon samostatné hořákové jednotky přesahuje 120 kW (vztaženo k hodnotě výhřevnosti příslušného základního zkušebního plynu);
d) spotřebiče, jejichž potrubí pro odvádění spalin je z nekovového materiálu - s výjimkou potrubí za možným dalším výměníkem tepla s kondenzací.
Kromě toho u sestav zářičů sestávajících s více trubkových zářičů tato norma neplatí pro:
e) pro spotřebiče a sestavy, které jsou konstruovány pro průběžnou kondenzaci v systému pro odvádění spalin při běžných provozních podmínkách - s výjimkou za možným dalším výměníkem tepla využívajícího tepla odváděných spalin.
Tato norma platí pro sestavy, které jsou určeny pro zkoušení typu.

Označení ČSN EN 416 (060217)
Katalogové číslo 513116
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 9. 2021
Datum účinnosti 1. 10. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8596135131167
Tato norma nahradila ČSN EN 416 (060217) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo