Třída 0602 - Ústřední vytápění, výpočty a projektování

Zobrazit obsah třídy 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12828 +A1 (060205) - listopad 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

550 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - září 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

790 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - prosinec 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

550 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16510-1 ed. 2 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16510-2-1 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-1: Kamna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16510-2-2 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16510-2-3 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-3: Sporáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16510-2-4 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-4: Teplovodní kotle pro domácnost - Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16510-2-6 (060211) - srpen 2023

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-6: Kamna, vestavné spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17175 (060216) - duben 2020

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 416 (060217) - září 2021 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost

945 Kč

ČSN EN 419 (060218) - květen 2021 aktuální vydání

Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

770 Kč

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

210 Kč

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč
foo