ČSN EN 12831-3 (060206) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12831-3:2017 a nahrazuje normu EN 15316-3-1:2007. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov. Tato norma popisuje metodu pro výpočet výkonu a objemu zásobníku požadovaného pro dimenzování soustav pro přípravu teplé vody (DHW). Rozsah použitelnosti je od přímotopných průtokových ohřívačů vody (bez akumulačního objemu a s poměrně vysokým topným výkonem) až po větší zásobníkové soustavy s poměrně malým topným výkonem a s velkými akumulačními objemy. Tato norma je použitelná pro soustavy se zásobníkem, který je charakteristický minimální zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky se stratifikací nebo zásobníky s vnějšími výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "stratifikované zásobníkové soustavy" a dále pro zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky teplé vody s výraznou zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky teplé vody s vnitřními výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "promíchané zásobníkové soustavy" a dále pro různé účely jejich použití. Předmětem této normy je rovněž normalizovat metody pro stanovení potřeby energie pro přípravu teplé vody. Tato norma pokrývá potřeby teplé vody v budovách. Výpočet potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody platí pro obytné budovy a pro budovy, které nejsou určeny pro bydlení, nebo pro zónu budovy.

Označení ČSN EN 12831-3 (060206)
Katalogové číslo 506293
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135062935
Tato norma nahradila ČSN EN 12831-3 (060206) z února 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12831-1 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206)
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3