ČSN 75 5115 (755115) Aktuální vydání

Jímání podzemní vody

ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody.
Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru.
Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.

Označení ČSN 75 5115 (755115)
Katalogové číslo 85839
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963858395
Změny a opravy Z1 12.12t
Tato norma nahradila ČSN 75 5115 (755115) z srpna 1993
ČSN 73 6615 (736615) z února 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5355 (755355)
Vodojemy

ČSN 73 6614 (736614)
Zkoušky zdrojů podzemní vody

ČSN 75 5201 (755201)
Navrhování úpraven vody

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 5401 (755401)
Navrhování vodovodního potrubí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 51 15
  • ČSN 755115
  • ČSN 75 51 15 : 2010
  • ČSN 755115:2010
  • ČSN 75 5115:2010