ČSN 75 5115 (755115) Zrušená norma

Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví SR na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, zřizování a provozování studní pro individuální zásobování vodou pokud nejsou zdrojem vody pro veřejný vodovod. Nejmenší vzdálenost studní od zdrojů možného znečištění se stanoví na základě hydrogeologického posudku, hydrogeologického průzkumu, nebo podle tabulky 1.

Tabulka 1 - nejmenší vzdálenost veřejných a neveřejných studní od zdrojů možného znečištění:
+---------------------------------------------------------------+
¦ ¦Nejmenší vzdálenost v m¦
¦ Zdroje možného znečištění1) +------ -----------------¦
¦ ¦ A2) ¦ B3) ¦
+---------------------------------------+------------+----------¦
¦Žumpy, septiky, kanalizační přípojky ¦ 12 ¦ 30 ¦
+--------------------------------- ------+------------+----------¦
¦Nádrže tekutých paliv pro individuální ¦ ¦ ¦
¦vytápění umístěné v budově, individuál-¦ 12 ¦ 40 ¦
¦ní garáže ¦ ¦ ¦
+-------------------- -------------------+------------+----------¦
¦Chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při ¦ ¦ ¦
¦drobném ustájení jednotlivých kusů ¦ 15 ¦ 40 ¦
¦hospodářských zvířat ¦ ¦ ¦
+------- --------------------------------+------------+----------¦
¦Individuální omývací plochy motorových ¦ ¦ ¦
¦vozidel včetně odtokových potrubí, ¦ 20 ¦ 50 ¦
¦veřejné komunikace, silniční příkopy ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------------+----------¦
¦Nádrže tekutých paliv pro individuální ¦ 20 ¦ 50 ¦
¦vytápění umístěné mimo budovy ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------- ----+----------¦
¦Stoky veřejné kanalizace ¦ 20 ¦ 60 ¦
+---------------------------------------+------------+----------¦
¦Vodní toky a nádrže, které vykazují ¦ ¦ ¦
¦jakost vody třídy II a V podle ¦ 30 ¦ 80 ¦
¦ČSN 75 7221 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------------+----------¦
¦Hřbitovy, kafilerie, polní sklady hnoje¦ ¦ ¦
¦(jen při vhodném sklonu hladiny podzem-¦ 30 ¦ 100 ¦
¦ní vody) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------------+----------¦
¦Hromadné ustájení hospodářských zvířat,¦ 50 ¦ 200 ¦
¦včetně hnojišť a močůvkových jímek ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------¦
¦ ¦
¦1) Pro ostatní zdroje možného znečištění, např. silážní žlaby, ¦
¦ sklady chemických látek pro ochranu rostlin, sklady ¦
¦ průmyslových hnojiv a ropných látek, se nejmenší vzdálenost ¦
¦ stanoví na základě hydrogeologického posudku nebo průzkumu. ¦
¦ ¦
¦2) A - málo propustné prostředí např. aluviální a svahové ¦
¦ hlíny, hlinito-kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, ¦
¦ spraše, tufy a tufity, pískovce s jílovitým, kaolinovitým, ¦
¦ vápenitým a jiným tmelem. ¦
¦ ¦
¦3) B - propustné prostředí např. štěrky, písky, silně písčité ¦
¦ hlíny, písčito kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, ¦
¦ silně rozpukané horniny. ¦
+---------------------------------------------------------------+

Dále jsou podrobně normalizovány požadavky na zřizování studní, příslušenství studní a úpravu jejich okolí a dále pak i na požární studně, na kontrolu a dezinfekci studní a zvláštní požadavky na nevyužívané studně. K normě je připojena řada nákresů a výkresů.
ČSN 75 5115 byla vydána v srpnu 1993. Nahradila ČSN 75 5115 ze 16.3.1987.

Označení ČSN 75 5115 (755115)
Katalogové číslo 32171
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963321714
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN 75 5115 (755115)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 51 15
  • ČSN 755115
  • ČSN 75 51 15 : 1993
  • ČSN 755115:1993
  • ČSN 75 5115:1993