ČSN EN 1508 (755356)

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1508:1998. Evropská norma EN 1508:1998 má status české technické normy. Norma specifikuje a uvádí: - všeobecné požadavky pro akumulaci vody mimo budovy odběratelů včetně zásobovacích vodojemů pitné vody a pro vodojemy na vodu, která není určena k lidské spotřebě, napojené na odběry vody nebo umístěné uvnitř úpraven vody, s výjimkou těch, které jsou součástí vlastního úpravárenského procesu, - koncepční řešení, - všeobecné požadavky na normy výrobků, - požadavky pro provádění kontrol, zkoušek a uvedení do provozu, - požadavky pro provozování, - požadavky pro rekonstrukci a opravy. Požadavky této normy lze použít pro: - koncepční řešení a výstavbu nových vodojemů, - rozšíření a úpravy ve stávajících vodojemech, - významnou rekonstrukci stávajících vodojemů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Použití norem a předpisů, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky , kapitolu 6 - Požadavky pro navrhování, kapitolu 7 - Všeobecné požadavky na normy výrobků, kapitolu 8 - Kontroly, zkoušky a uvedení do provozu, kapitolu 9 - Požadavky na provoz a kapitolu 10 - Požadavky na rekonstrukci a opravy. Norma dále obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 1508 (75 5356) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN 1508 (755356)
Katalogové číslo 57086
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963570860
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5301 (755301)
Vodárenské čerpací stanice

ČSN EN 12255-3 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

ČSN EN 12255-5 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

ČSN EN 12255-8 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

foo