ČSN EN 1366-4 (730857) Aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-4 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1366-4 (73 0857)

Tato část souboru norem EN 1366 specifikuje metodu stanovení požární odolnosti těsnění spár na podkladě jejich zamýšleného konečného použití. Z této části souboru EN 1366 jsou vyloučena obvodová těsnění lehkých obvodových plášťů.
Tento dokument je určen k použití společně s EN 1363-1.
Tento dokument obsahuje následující zkoušky:
- bez mechanicky vyvolaného pohybu;
- mechanicky vyvolaný pohyb.
Zkoušky podle této části souboru norem EN 1366 nejsou určeny pro poskytnutí kvantitativních údajů o intenzitě úniku kouře a/nebo horkých plynů, ani o přenosu či tvorbě dýmu. Tyto jevy jsou pouze zmíněny v protokolu o zkoušce při popisu obecného chování zkušebních vzorků během zkoušky.
Tato část souboru norem EN 1366 se nezabývá nosností těsnění spár. Ze zkoušky nelze vyvodit žádné informace týkající se vlivu zahrnutí těsnění spár na únosnost dělicích prvků.

Označení ČSN EN 1366-4 (730857)
Katalogové číslo 515102
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2022
Datum účinnosti 1. 8. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135151028
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-4 (730857) z června 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo