ČSN EN 1366-7 (730857) Aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-7 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení požární odolnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů, navržených pro umístění do otvorů dělicích konstrukcí včetně jakéhokoliv nutného těsnění mezi uzávěrem dopravníkového systému a jakýmikoliv prostupujícími prvky, jako jsou dopravníkové dráhy, elektrické kabely a pneumatické potrubí, které jsou důležité části uzávěru a dopravníkového systému spolu s těsněním prostupu. Tato část evropské normy není použitelná pro ostatní zkušební metody vyžadované k úplnému hodnocení uzávěrů dopravníkových systémů, tj. pro zkušební metody, jimiž je hodnocena provozuschopnost a spolehlivost funkce propojeného systému.
Z této evropské normy je zejména vyloučeno zkoušení požárních klapek pro vytápění a větrání, požární dveře a uzávěry běžných dopravních cest a doprava kapalin a hořlavých plynů. Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1.
V případě, že neexistuje žádný evropský technický předpis pro sestavy uzávěrů a dopravníkových systémů, poskytuje tato evropská norma návod pro klasifikaci životnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů.

Označení ČSN EN 1366-7 (730857)
Katalogové číslo 71819
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2005
Datum účinnosti 1. 4. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963718194
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-7 (730857) z září 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo