ČSN EN 1366-5 (730857) Aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-5 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1366-5 (73 0857)

Tento dokument specifikuje metodu stanovení požární odolnosti vodorovných instalačních kanálů a svislých instalačních šachet, které procházejí stěnami nebo stropy a zahrnují potrubí a kabely, aby je bylo možné klasifikovat podle EN 13501-2. Při zkoušce se zjišťuje chování kanálů a šachet vystavených požáru buď z vnějšku, nebo z vnitřku systému. Tento dokument je určen pro použití s EN 1363-1.
Tento dokument se nezabývá rizikem šíření požáru v důsledku vedení tepla podél potrubí nebo kabelů instalovaných v instalačních kanálech a šachtách, ani vedením tepla prostřednictvím média, které tato potrubí rozvádí. Nepokrývá riziko poškození vzniklé tepelným roztažením nebo smrštěním potrubí a kabelů v důsledku požáru, nebo v důsledku poškozeného upevnění potrubí. Tento dokument neposkytuje návod ke zkoušení jedno, dvou nebo třístranných instalačních kanálů nebo šachet.
POZNÁMKA - Návod pro zkoušení instalačních kanálů a šachet namáhaných z méně, než čtyř stran budou zahrnovat pravidla pro rozšířenou oblast aplikace, která připravuje CEN/TC 127.
Tuto zkoušku lze použít pro systémy s deskami a také pro systémy s průběžným krytím intumescentními materiály na deskách. Nelze ji použít pro systémy, kde je intumescentní materiál aplikován pouze v rozsahu penetrace
Tato zkouška není vhodná pro hodnocení instalačních kanálů a šachet s vnitřními přepážkami v místech stěn a stropů.
Tato zkouška není vhodná pro hodnocení protipožárních systémů pro kabelové systémy a příslušné součásti s funkčností v případě požáru. Toto je zahrnuto v EN 1366-11: Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru.
I když stěny instalačních kanálů a šachet zkoušených podle této metody mohou vykazovat stanovené úrovně celistvosti nebo tepelné izolace, zkoušení podle této normy nenahrazuje zkoušení funkční odolnosti malých elektrických kabelů, kterým se zabývá EN 50200.
Zkoušením požární odolnosti vzduchotechnických potrubí se zabývá EN 1366-1.

Označení ČSN EN 1366-5 (730857)
Katalogové číslo 515044
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2022
Datum účinnosti 1. 8. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135150441
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-5 (730857) z června 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo