ČSN EN 1366-13 (730857) Aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-13 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1366-13 (73 0857)

Tento dokument specifikuje postup stanovení doby požární odolnosti konstrukcí komínu (viz citované dokumenty), komínových šachet nebo prostupů jako součásti konstrukce komínu za normových požárních podmínek. Zkouška prověřuje chování komínových výrobků vystavených požáru pouze z vnějšku nebo požáru z vnějšku pronikajícímu do komínu. Tato norma se používá společně s EN 1363 1. Součástí komínů mohou být také potrubí pro přívod spalovacího vzduchu. Norma platí i pro tyto komíny. Šikmé komíny nejsou zahrnuty.
Příloha A uvádí obecné pokyny a základní informace. Tento dokument neplatí pro:
- podmínky odolnosti při vyhoření sazí;
- příslušenství, pokud není součástí zkoušeného systémového komínu;
- jedno, dvou nebo třístranné opláštění.
Pokud může tlak v komínu v praxi klesnout na méně než -40 Pa, nebo se zvýšit na hodnoty vyšší než +5 000 Pa, nemůže být zahrnut do zkoušky podle této normy.

Označení ČSN EN 1366-13 (730857)
Katalogové číslo 514118
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2022
Datum účinnosti 1. 3. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135141180
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-13 (730857) z července 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo