ČSN EN 1364-5 (730853) Aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

ČSN EN 1364-5 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti větracích mřížek (ATG).
Metoda platí pro větrací mřížky určené pro osazení do stavebních výrobků (běžně stěn, stropů nebo podhledů). Orientace instalace větrací mřížky může být svislá nebo vodorovná.
Uzavírací mechanismus větrací mřížky může být proveden ve formě materiálu zvětšujícího objem a/nebo jako jakékoli mechanické nebo elektrické uzavírací zařízení.
Tato zkušební metoda platí pro požární a požární a kouřotěsné větrací mřížky.
Doplňkové zkušební uspořádání platí pro požární nebo požární a kouřotěsné větrací mřížky při aplikaci, kdy jsou dopadající plameny rizikem během otevřeného stavu od začátku požáru (příloha A).
Tato zkušební metoda hodnotí chování větrací mřížky při vystavení normové požární křivce, popsané v EN 1363-1 a normovému tlaku, popsanému v EN 1363-1. Účelem této zkoušky není poskytnout kvantitativní informace o průniku kouře a/nebo horkých plynů nebo přenosu nebo tvorbě výparů za podmínek požáru. Takovéto jevy se mají zaznamenat pouze při popisu obecného chování zkušebních vzorků při zkoušce.
Míra pronikání kouře při okolní teplotě nebo při 200 °C, jako doplňkový požadavek pro ATG spolu s deklarovanou kouřotěsností, budou potvrzeny podle normy EN 1634-3.
Tato zkušební metoda neplatí pro stanovení požární odolnosti větracích mřížek, které jsou použity v potrubí, jelikož ATG se považují jako požárně dělicí prvky. Zkušební metoda pro ATG, použité v potrubí, je popsána v příslušných normách pro potrubí.
Tato zkušební metoda neplatí pro stanovení požární odolnosti požární klapky nebo požárního uzávěru připojených k potrubí na jedné nebo obou stranách, protože ATG je zkoušen jako samostatný požárně dělicí prvek. Požární klapky jsou zkoušeny podle EN 1366-2. Nemechanické požární uzávěry jsou zkoušeny podle
EN 1366-12.
Tato zkušební metoda neplatí pro stanovení požární odolnosti větracích mřížek v požárních dveřích, uzávěrech a otvíravých oknech, viz EN 1634-1 a EN 1364-2, protože deformace požárních dveří, uzávěrů a otvíravých oken v podmínkách požáru se liší od deformace tuhých nebo lehkých montovaných stěn. Také umístění termoelektrických článků v normě na dveře je příliš specifické, než aby je bylo možné využít v této normě.
Všechny hodnoty v této normě jsou jmenovité, pokud není uvedeno jinak.

Označení ČSN EN 1364-5 (730853)
Katalogové číslo 508143
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2019
Datum účinnosti 1. 9. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135081431
Tato norma nahradila ČSN EN 1364-5 (730853) z října 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1364-1 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

ČSN EN 1364-2 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

ČSN EN 1364-3 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

ČSN EN 1364-4 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

foo