ČSN 73 0843 (730843) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 359 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy a pro projektování změn těchto objektů a prostorů, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (ve znění pozdějších zákonů).
Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na kmenovou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a na ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Ustanovení těchto dvou norem tedy platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny nebo doplněny specifickými ustanoveními ČSN 73 0843.
Norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb (např. prostory pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833, garáže podle ČSN 73 0804, shromažďovací prostory podle ČSN 73 0831).
Norma je doplněna přílohou obsahující nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů v provozech spojů a pošt a přílohou, která stanoví základní požadavky požární bezpečnosti kabelových kanálů v uvedených objektech (tato příloha platí do vydání samostatné ČSN pro kabelové kanály, která se připravuje).

Označení ČSN 73 0843 (730843)
Katalogové číslo 62069
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2001
Datum účinnosti 1. 8. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963620695
Změny a opravy Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t
Tato norma nahradila ČSN 73 0843 (730843) z září 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0822 (730822)
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 43
  • ČSN 730843
  • ČSN 73 08 43 : 2001
  • ČSN 730843:2001
  • ČSN 73 0843:2001
foo