ČSN 73 0843 (730843) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování nových i pro projektování stavebních změn ve stávajících objektech spojů, které obsahují radiokomunikační, telekomunikační nebo poštovní provozy. Jde o typickou požárně technickou normu, která navazuje na ČSN 73 0802. Stanoví, jak je to u norem tohoto druhu obvyklé především technické požadavky jak na konstrukce a materiály, tak i na požární vodovod signalizaci a další. V přílohách jsou uvedeny nejvyšší dovolené stupně hořlavosti stavebních hmot a nejmenší počty ručních hasicích přístrojů v provozech. ČSN 73 0843 byla schválena 18.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.10.1979.
"Změnou a)-3/1987" se s účinností od 1.5.1987 provádí v normě rozsáhlé úpravy, včetně změny rozsahu platnosti podle úvodního ustanovení. Dále se ruší, a novým zněním nahrazuje příloha č. 2. Změna rozsahu platnosti se týká především projektování změn staveb těchto objektů.
"Změnou 2)-10/1993" se s účinností od 1.12.1993 provádí změna textu úvodního ustanovení (o neplatnosti normy pro některé případy) a doplňuje výčet norem v Dodatku.
"Změnou 3)-3/1995" se s účinností od 1.4.1995 provádí drobnější změny na čtyřech místech. Ruší se část úvodního ustanovení (v anotaci provedeno) a část čl. 13. V čl. 14 se písm. a) a c) nahrazují novým zněním.

Označení ČSN 73 0843 (730843)
Katalogové číslo 5540
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1979
Datum účinnosti 1. 10. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963055404
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
a nahrazena ČSN 73 0843 (730843)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 43
  • ČSN 730843
  • ČSN 73 08 43 : 1979
  • ČSN 730843:1979
  • ČSN 73 0843:1979