ČSN EN 1363-2 (730851)

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1363-2:1999. Evropská norma EN 1363-2:1999 má status české technické normy. Norma obsahuje následující části: Část 1: Základní požadavky, Část 2: Alternativní a doplňkové postupy a Část 3: Ověřování charakteristik pecí (vydána jako ENV). Tato druhá část evropské normy specifikuje alternativní podmínky zahřívání a další postupy, které mohou být za zvláštních okolností použity. Tato norma se používá ve spojení s EN 1363-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 1363-1). Do této normy jsou včleněny podrobnosti o uhlovodíkové křivce, křivce pomalého zahřívání, křivce vnějšího požáru, o přídavné zkoušce rázem a o měření radiace. Pro každý postup je v příslušném článku uvedeno zdůvodnění jeho nezbytnosti. Pokud se nevýslovně nepožaduje jeden z alternativních režimů zahřívání, je nutné použít normovou teplotní křivku uvedenou v EN 1363-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 1363-1). Podobně i zkouška rázem a měření radiace se uskuteční pouze na výslovnou žádost. Postup při provádění alternativních a doplňkových normalizovaných zkušebních postupů je popsán. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Uhlíková křivka, kapitolu 5 - Křivka vnějšího požáru, kapitolu 6 - Křivka pomalého zahřívání, kapitolu 7 - Zkouška rázem a kapitolu 8 - Měření radiace. ČSN EN 1363-2 (73 0851) byla vydána v únoru 2000. Platí od 1.7. 2000.

Označení ČSN EN 1363-2 (730851)
Katalogové číslo 58088
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963580883
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1363-1 (730851)
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

foo