ČSN EN 13381-2 (730858) Aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti svislé ochranné membrány, při použití jako požárně dělicí konstrukce, přispívat k požární odolnosti (nosnosti R) svislých nosných konstrukčních prvků vyrobených z oceli, betonu, ocelobetonových spřažených prvků nebo dřeva. Popsaná metoda je platná pro každý druh svislé ochranné membrány, který může být spojen se samostatnou opěrnou membránou.
Svislá ochranná membrána může být buď oddělena od nebo připojena k nosnému konstrukčnímu prvku a je samonosná. Tato zkušební metoda je platná pro svislé ochranné membrány, se spárou a dutinou mezi svislou ochrannou membránou a nosným konstrukčním prvkem, jinak musí být použity odpovídající zkušební metody uvedené v prEN 13381-3, EN 13381-4, EN 13381-6 nebo prEN 13381-7.
Tato zkušební metoda a vyhodnocení nejsou platné pro:
a) všechny případy, kdy je dutina používána jako instalační nebo ventilační šachta;
b) všechny případy, kdy se svislá ochranná membrána chová jako opěrná membrána.
Tato evropská norma obsahuje požární zkoušku, která specifikuje zkoušky, které se musí provést se svislou ochrannou membránou spolu s chráněným konstrukčním prvkem vystavenou specifikovanému požáru. Účinky požáru normové křivky teplota/čas podle EN 1363-1 je působeno ze strany odpovídající skutečnosti.
Zkušební metoda vytváří opatření, přes specifikované volitelné doplňkové postupy, ke sběru dat, které mohou být použity jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti podle postupů uvedených v EN 1992-1-2,
EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 a EN 1995-1-2.
Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které poskytuje informace týkající se analýzy zkušebních údajů a pokyny pro vyjádření výsledků požární zkoušky, z hlediska kritéria nosnosti chráněného svislého konstrukčního prvku.
Výsledky požární zkoušky a vyhodnocení mohou být použity za určitých podmínek pro svislé nosné konstrukční prvky jako nosníky, sloupy nebo kombinace obou a/nebo které mohou tvořit část dělicího prvku nebo příčky.
Omezení platnosti výsledků vyhodnocení plynoucí z požární zkoušky jsou stanovena spolu s povolenou přímou aplikací výsledků na jiné konstrukce, membrány a montážní vybavení.
Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních nařízeních, se může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání. Tato zkouška a zvláštní okolnosti pro její po-užití jsou uvedeny v příloze B.
Zkoušky mají být provedeny bez dodatečných hořlavých materiálů v dutině.

Označení ČSN EN 13381-2 (730858)
Katalogové číslo 505659
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135056590
Tato norma nahradila ČSN EN 13381-2 (730858) z listopadu 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-1 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-10 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

ČSN EN 13381-3 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-5 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-6 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-9 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

ČSN P ENV 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků