ČSN EN 13381-5 (730858) Aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-5 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvků nebo desek. Beton může být lehčený, obyčejný nebo těžký a může být třídy 20/25 (LC/C/HC) až 50/60 (LC/C/HC).
Zkušební metoda a metoda vyhodnocení jsou navrženy k povolení přímé aplikace výsledků k pokrytí rozsahu tlouštěk aplikovaného požárně ochranného materiálu.
Zkušební metoda je použitelná pro všechny požárně ochranné materiály užívané k ochraně spřažených ocelobetonových prvků nebo desek a zahrnuje materiály aplikované nástřikem, reaktivní nátěry, ochranné obkladové systémy a vícevrstvé nebo kompozitní požárně ochranné materiály s nebo bez spáry mezi požárně ochranným materiálem a spřaženými ocelobetonovými prvky nebo deskou.
Tato evropská norma obsahuje postup požární zkoušky specifikující zkoušky, které mají být provedeny ke stanovení schopnosti systému ochrany proti požáru zůstat soudržné a připevněné ke spřaženému prvku a k poskytnutí údajů o teplotách ocelového plechu, v hloubce betonu (pro účely rozšířené aplikace) a na neohřívaném povrhu betonu, při vystavení normové teplotní křivce teplota/čas podle postupů uvedených v tomto dokumentu.
Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních předpisech, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání (doutnající požár). Tato zkouška a zvláštní podmínky jsou podrobně popsány v příloze A.
Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádění dat, která lze použít jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti spřažených ocelobetonových prvků v souladu s postupy uvedenými v EN 1994-1-2.
Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které předepisuje, jak provést analýzu údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace.
Omezení platnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou stanoveny společně s povolenou přímou aplikací výsledků pro různé spřažené ocelobetonové konstrukce, druhy oceli a tloušťky, objemové hmotnosti betonu, pevnosti, tloušťky a výrobní postupy v rámci rozsahu tlouštěk zkoušeného aplikovaného systému ochrany proti požáru.

Označení ČSN EN 13381-5 (730858)
Katalogové číslo 505863
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135058631
Tato norma nahradila ČSN EN 13381-5 (730858) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-1 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-10 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

ČSN EN 13381-2 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-3 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-6 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-9 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině