ČSN EN 13381-9 (730858) Aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

ČSN EN 13381-9 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu a metodu vyhodnocení pro stanovení příspěvku systémů ochrany proti požáru k požární odolnosti konstrukčních ocelových nosníků průřezu I a H ve vodorovné rovině s otvory ve stojině, které mohou mít vliv na konstrukční vlastnosti nosníku. Tato evropská norma platí pro nosníky vystavené požáru ze 3 nebo 4 stran.
Pro každý nosník s jedním otvorem ve stojině nebo pro nosníky s otvory o malém průměru ve vztahu k výšce stojiny, musí být stanovena platnost této evropské normy stavebním inženýrem.
Tato evropská norma platí pro požárně ochranné materiály, které byly již odzkoušeny a posouzeny podle EN 13381-4 nebo EN 13381-8, tj. tato evropská norma nemůže být použita samostatně. Použití této evropské normy požaduje multiteplotní analýzu (MTA) odvozenou z EN 13381-4 nebo EN 13381-8 jako podklad pro stanovení tloušťky ochrany pro nosníky s otvory ve stojině. Tato MTA musí provedena samostatně pro stojinu a spodní pásnici k sestavení dílčí multiteplotní analýzy (EMTA). EMTA spodní pásnice lze použít jako EMTA horní pásnice, pokud je nosník vystaven požáru ze 4 stran.
Tato evropská norma obsahuje metodiku požární zkoušky, která specifikuje zkoušky, které musí být provedeny k poskytnutí údajů o tepelných vlastnostech systému ochrany proti požáru, při vystavení normové křivce teplota/čas podle EN 1363-1.
Tato evropská norma obsahuje také vyhodnocení, které předpisuje, jak se má provést analýza údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, které mají být prováděny.
Postup vyhodnocení se používá ke stanovení:
a) na základě teplotních údajů odvozených ze zkoušení nezatížených ocelových profilů, teplotní odezvy systému ochrany proti požáru na prolamovaných nosnících (tepelně technické vlastnosti);
b) poměr teploty sloupku nosníku a referenční teploty stojiny, která se bude lišit v závislosti na šířce sloupku;
c) poměr teploty bodů kolem otvorů ve stojině a referenční plochy stojiny;
d) dílčí multiteplotní analýzy buď z EN 13381-4 nebo EN 13381-8 musí být znovu vyhodnocena a zaznamenána spolu s dílčím součinitelem průřezu A/V pro každou dobu požární odolnosti;
e) konstrukční model musí být použit k odvození mezních teplot pro prolamované nosníky pomocí údajů z b), c) a d) uvedených výše.

Označení ČSN EN 13381-9 (730858)
Katalogové číslo 506464
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135064649
Tato norma nahradila ČSN EN 13381-9 (730858) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-1 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-10 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

ČSN EN 13381-2 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-3 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-5 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-6 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN P ENV 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků