Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

8 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 13381-3 (730858) Aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7308 Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních betonových prvků, například desek, stropních desek, střech nebo stěn, které mohou zahrnovat nosníky nebo sloupy. Beton může být lehčený, obyčejný nebo těžký a může být všech tříd (např. 20/25 až 50/60 pro beton běžné pevnosti a 55/67 až 90/105 pro vysokopevnostní beton). Prvky musí obsahovat ocelové výztužné tyče.
Zkušební metoda je platná pro všechny požárně ochranné materiály použité k ochraně betonových prvků a zahrnuje materiály aplikované nástřikem, reaktivní nátěry, ochranné obkladové systémy a vícevrstvé nebo kompozitní požárně ochranné materiály s nebo bez spáry mezi požárně ochranným materiálem a betonovým prvkem.
Tato evropská norma specifikuje zkoušky, které mají být provedeny ke stanovení schopnosti požárně ochranného materiálu zůstat soudržné a připevněné k betonu a k poskytnutí údajů o rozložení teplot na chráněném betonovém prvku při vystavení normové teplotní křivce teplota/čas.
Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních nařízeních, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání. Tato zkouška a zvláštní podmínky jsou podrobně popsány v příloze A.
Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádějí dat, která lze použít jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti betonových prvků v souladu s postupy uvedenými v EN 1992-1-2.
Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které předepisuje, jak provést analýzu údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace.
Omezení platnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou stanoveny společně s povolenou přímou aplikací výsledků pro různé betonové konstrukce, objemové hmotnosti, pevnosti, tloušťky a výrobní postupy v rámci rozsahu tlouštěk zkoušeného aplikovaného systému ochrany proti požáru.
Zkušební metoda, výsledky zkoušky a posuzovací metoda neplatí pro duté betonové konstrukční prvky.

Označení ČSN EN 13381-3 (730858)
Katalogové číslo 505658
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135056583
Tato norma nahradila ČSN EN 13381-3 (730858) z července 2015
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-1 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-2 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-5 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-6 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-9 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

ČSN P ENV 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků