ČSN EN 13381-6 (730858)

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-6 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku požárních ochranných systémů k požární odolnosti dutých ocelových sloupů plněných betonem. Beton může být lehký, obyčejný nebo hutný a všech tříd pevnosti uvedených v EN 1994-1-2. Použití suchého písku se považuje za alternativní, konzervativní přístup k použití vlhkého betonu. Specifikace suchého písku je uvedena v 5.6.3.
Metoda je použitelná pro všechny požárně ochranné systémy používané k ochraně dutých sloupů plněných betonem a zahrnuje stříkané ochrany proti požáru, reaktivní nátěry, obkladové ochranné systémy a vícevrstvé nebo kompozitní materiály pro ochranu proti požáru.
Jestliže nejsou k dispozici žádná data pro duté profily z prEN 13381-4 (revize ENV 13381-4:2002) nebo prEN 13381-8 (revize EN 13381-8:2010), nelze tuto evropskou normu použít. Pro pasivní systémy mohou být tato data odvozena pomocí vzorce v příloze A, prEN 13381-4 (revize ENV 13381-4:2002).
Zkoušení podle této evropské normy se nepožaduje, jestliže jsou tloušťky požárních ochran dutých profilů odvozeny z prEN 13381-4 (revize ENV 13381-4:2002) nebo prEN 13381-8 (revize EN 13381-8:2010) a použijí se pro betonem plněné duté profily.
Hodnocení je navrženo tak, aby pokrylo rozsah tlouštěk aplikovaného požárně ochranného materiálu, rozsah ocelových profilů, charakterizovaných jejich průměry a tloušťkami stěn, rozsah návrhových teplot a rozsah platných požárně ochranných klasifikačních dob.
Zkušební metoda je použitelná pro požárně ochranné systémy, které jsou v dokonalém kontaktu s konstrukcí sloupu nebo které zahrnují vzduchovou mezeru mezi konstrukcí sloupu a ochranným systémem.
Tato evropská norma specifikuje postupy požárních zkoušek, které se provádí k určení schopnosti požárně ochranného systému zajistit ochranu proti požáru spřažených ocelobetonových sloupů. Zkouškami se získávají údaje o průměrných teplotách oceli spřaženého sloupu při tepelném namáhání podle křivky teplota/čas, podle postupů definovaných v tomto dokumentu. Tato evropská norma obsahuje také postupy vyhodnocení, které předpisují, jak se má provést analýza údajů ze zkoušky a dává návody postupů, kterými se provádí interpolace.

Označení ČSN EN 13381-6 (730858)
Katalogové číslo 91761
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963917610
Tato norma nahradila ČSN P ENV 13381-6 (730858) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-1 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-10 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

ČSN EN 13381-2 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-3 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-5 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-9 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině