ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) Aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 15882-1 +A1 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15882-1+A1

Tato evropská norma určuje parametry, které mají vliv na požární odolnost vzduchotechnického potrubí. Rovněž určuje faktory, které je nutno vzít v úvahu při rozhodování, zda, nebo jak moc se může parametr rozšířit, pozitivně, nebo negativně, při uvažování o požární odolnosti nevyzkoušené varianty konstrukce.
Tato evropská norma, pokud se použije, poskytuje návod pro další zkoušky, které jsou potřebné k rozšíření oblasti aplikace.
Tato evropská norma uvádí zásady, jak lze dojít k závěru o vlivu specifických parametrů/konstrukčních detailů týkající se příslušných kritérií (E, I, S).
Tato evropská norma se používá pouze pro požárně odolná vzduchotechnická potrubí zkoušená podle EN 1366-1. Potrubí pro jiná použití než požárně odolná potrubí pro vzduchotechniku (HVAC) nejsou pokryta touto evropskou normou. Tato evropská norma nepokrývá potrubí pro odvod kouře, která se zkouší podle EN 1366-8 a EN 1366-9.

Označení ČSN EN 15882-1 +A1 (730856)
Katalogové číslo 508144
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2019
Datum účinnosti 1. 9. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135081448
Tato norma nahradila ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) z února 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15882-2 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 15882-3 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 15882-4 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár