Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1365-3 (730854)

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Tuto normu naleznete v kategorii Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1365-3:1999. Evropská norma EN 1365-3:1999 má status české technické normy. ČSN EN 1365 se skládá z následujících částí: Část 1: Stěny, Část 2: Stropy a střechy, Část 3: Nosníky, Část 4: Sloupy, Část 5: Balkóny (připravuje se) a Část 6 Schody a rampy (připravuje se). Tato třetí část normy stanoví metodu pro určení požární odolnosti nosníků s protipožární ochranou či bez ní a s dutinami či bez nich. Tato norma navazuje na EN 1363-1 (zavedena jako ČSN EN 1363-1). Nosníky, které jsou součástí stropních konstrukcí, se zkoušejí se stropní konstrukcí jak je uvedeno v EN 1365-2 (zavedena jako ČSN EN 1363-2) a hodnotí se na kritérium celistvosti a izolace. Obecný návod této zkušební metody je uveden v příloze A. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, značky a označení, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použití přístrojů, kapitolu 10 - Zkušební postup, kapitolu 11 - Kritéria dosažení mezních stavů, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, kde je, jak je výše zmíněno, uveden obecný návod normalizované zkušební metody. ČSN EN 1365-3 (73 0854) byla vydána v květnu 2000. Platí od 1.7. 2000.

Označení ČSN EN 1365-3 (730854)
Katalogové číslo 58833
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963588339
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1365-1 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

ČSN EN 1365-2 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

ČSN EN 1365-4 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

ČSN EN 1365-5 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy

ČSN EN 1365-6 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště