Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) z října 2020

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 a nahrazena těmito normami

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - září 2023 nové vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

990 Kč

ČSN 73 0848 (730848) - září 2023 nové vydání

Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

440 Kč
foo