ČSN 73 0540-4 (730540) Zrušená norma

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na: část 1 "Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 "Funkční požadavky", část 3 "Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 "Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Tato čtvrtá část normy stanoví výpočtové metody pro navrhování a ověřování tepelné ochrany budov podle funkčních požadavků, daných v ČSN 73 0540-2. Je normalizováno šíření tepla a vlhkosti konstrukcí, tepelná stabilita místností a energetický požadavek na budovy. Za pozornost stojí přílohy A až P, které obsahují řadu konstant, tabulek a grafů k normalizovaným výpočtům. ČSN 73 0540-4 byla vydána v květnu 1994. Nahradila společně s ČSN 73 0540-1,-2,-3 ČSN 73 0540 z 4.3.1977, ČSN 73 0542 z 4.3.1977, ČSN 73 0544 z 11.7.1986, ČSN 73 0549 z 4.3.1977, ČSN 73 0560 z 2.5.1978 a ČSN 73 0565 z 2.5.1978.

Označení ČSN 73 0540-4 (730540)
Katalogové číslo 15850
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963158501
Změny a opravy Z1 11.97t, Z2 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN 73 0540-4 (730540)
Tato norma nahradila ČSN 73 0540 (730540) z března 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730540-4
  • ČSN 73 05 40-4