ČSN 73 0835 (730835) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů zdravotnických zařízení, pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení v návaznosti na ČSN 73 0802 z února 1995. Ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory zdravotnických zařízení, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven a stacináře (nočních sanatoria) platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz příloha A).

Označení ČSN 73 0835 (730835)
Katalogové číslo 19651
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963196510
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN 73 0835 (730835)
Tato norma nahradila ČSN 73 0835 (730835) z září 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 35
  • ČSN 730835
  • ČSN 73 08 35 : 1996
  • ČSN 730835:1996
  • ČSN 73 0835:1996