ICS 91.040.10 - Stavby občanského vybavení

ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - únor 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

350 Kč

ČSN 33 2000-7-718 (332000) - duben 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.17t, Z2 3.18t

360 Kč

ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - červen 2018

Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

529 Kč

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

340 Kč

ČSN 73 4108 (734108) - říjen 2020 aktuální vydání

Hygienická zařízení a šatny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

460 Kč

ČSN 73 5241 (735241) - březen 1987

Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

230 Kč

ČSN 73 5245 (735245) - duben 1986

Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti

350 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

340 Kč

ČSN EN 13200-5 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny

230 Kč

ČSN EN 13200-7 (735905) - červen 2014

Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13200-8 (735905) - listopad 2017

Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč