1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 25.180.10 - Elektrické pece

ČSN EN 14681 +A1 (040052) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi

440 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - listopad 2007

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev

2 550 Kč

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320) - září 2011

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.15t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 22. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

772 Kč

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002) - listopad 2015

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

230 Kč

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

230 Kč

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002) - červen 2007 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

230 Kč

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002) - září 2009 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

125 Kč

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002) - leden 2006 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

230 Kč

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002) - březen 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

340 Kč

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002) - listopad 2011 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

340 Kč

ČSN EN 60519-7 (335002) - červen 2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

230 Kč

ČSN EN 60519-8 (335002) - červen 2006

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 11. červnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002) - červen 2006 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

230 Kč

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002) - říjen 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002) - červenec 2018

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

350 Kč

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002) - prosinec 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62395-1 ed. 2 (335004) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62395-2 (335004) - duben 2014

Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60398 ed. 2 (361104) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62693 (361104) - prosinec 2013

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62798 (361104) - duben 2015

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63078 (361104) - červen 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62076 (361111) - červen 2007

Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60703 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60779 (361113) - červenec 2006

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.09t, Z1 12.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. červenci 2023 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN IEC 60779 ed. 2 (361113) - prosinec 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60676 ed. 2 (361120) - červenec 2012 aktuální vydání

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60683 (361121) - červenec 2012

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - květen 2003

Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60239 ed. 2 (361137) - březen 2006 aktuální vydání

Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61307 ed. 3 (361155) - únor 2012

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61308 ed. 2 (361156) - říjen 2006 aktuální vydání

Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50519 (367921) - únor 2011

Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev

230 Kč