ČSN EN 10088-3 (420929) Zrušená norma

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10088 upřesňuje technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče z běžných a speciálních korozivzdorných ocelí určených pro všeobecné použití.
POZNÁMKA - Pro účely této normy platí následující definice:
- termín "všeobecné účely" - účely jiné než speciální;
- termín "běžné druhy ocelí" - oceli relativně dobře dostupné a se širším rozsahem použití;
- termín "speciální oceli" - oceli pro speciální použití a/nebo oceli omezeně dostupné.

Označení ČSN EN 10088-3 (420929)
Katalogové číslo 26151
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963261515
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 10088-3 (420929)
Tato norma nahradila ČSN EN 10088-3 (420929) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10088-1 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10088-2 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 10088-3 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 10088-4 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

ČSN EN 10088-5 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví