ČSN EN ISO 9012 (054610)

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

ČSN EN ISO 9012 Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a zkušební postupy pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu.
Tato mezinárodní norma platí pro hořáky používané pro tvrdé a měkké pájeni, ohřívání, tavení a podobné tepelné procesy, které pracuji s hořlavým plynem a přisávaným vzduchem (injektorové hořáky) a jsou určeny pro ruční použití.
Tato mezinárodní norma platí pro:
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je řízen redukčním ventilem;
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované zkapalněným hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je roven tlaku v zásobníku;
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu zásobované zkapalněným hořlavým plynem v kapalné fázi. Odpařování plynu se děje uvnitř hořáku.
Norma neplatí pro hořáky, u kterých palivo vystupuje z dýzy injektoru v kapalném stavu. Neplatí rovněž pro takzvané patronové (zásobníkové) hořáky, u nichž je zásobník plynu přímo spojen s hořákem a případně slouží jako rukojeť hořáku.

Označení ČSN EN ISO 9012 (054610)
Katalogové číslo 90594
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963905945
Tato norma nahradila ČSN EN 731 (054610) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)